Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 86/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo životního prostředí upřesňuje, že hlavním důvodem, proč k této krátké novele o desítce změnových bodů přistoupilo, je zjednodušení náležitostí žádostí o vydání povolení či závazného stanoviska ke kácení dřevin podávaných v souvislosti s realizací záměrů, pro něž je stanoven zákonem účel vyvlastnění.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, jde přesněji o to, že novelizovaná vyhláška definuje nedovolené zásahy do dřevin, stanoví velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, stanoví náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin, stejně tak jako upřesňuje období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. Cílem novely pak bylo změnit definice některých pojmů užitých ve vyhlášce, změnit některé charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, a upravit některé náležitosti žádosti o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin, respektive náležitosti oznámení o kácení dřevin. Novelou přitom ministerstvo také usilovalo o snížení administrativní zátěže jak žadatelů o kácení dřevin, tak i příslušných orgánů státní správy, jimiž jsou orgány ochrany přírody a stavební úřady.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 4. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články