Novela vyhlášky o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Dne 29. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva. Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 118/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Česká národní banka (ČNB), obchodník na finančním trhu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka vysvětluje, že byla připravena v návaznosti na novely zmocňovacích ustanovení v § 36 odst. 7 zákona o bankách a v § 13 odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jež přinesl zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 96/2022 Sb. Upravená zmocňovací ustanovení nově stanovují, že odměnu likvidátora úvěrové instituce a způsob její výplaty určuje, namísto soudu, Česká národní banka, a to v mezích pravidel stanovených její vyhláškou. K úpravám výše či způsobu výpočtu odměny a hotových výdajů spojených s výkonem činnosti likvidátora přitom nedošlo.

Zmíněná novela vyhlášky pak má uvést její podobu do souladu s tímto aktuálním zněním zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Veškeré zmíněné změny byly přitom přijaty v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články