Novela vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Dne 29. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 265/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo vnitra k novele uvádí, že byla zpracována za účelem doplnění několika, konkrétně 17 dalších úřadů do seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci ve smyslu zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Naopak jeden úřad je z tohoto seznamu vypuštěn.

Oněch 17 obecních úřadů totiž svou žádostí projevilo zájem agendu ověřování vykonávat. Důvodová zpráva upřesňuje, že po prověření, zda jsou splněny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování, konkrétně zda úředníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon ověřovací agendy podle zákona o ověřování, zda je zajištěna vhodná úřední místnost či zda jsou obstarány ověřovací knihy, ověřovací doložky a podobně, bylo zařazení těchto obcí doporučeno také příslušnými krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Proto ministerstvo k úpravě seznamu obecních úřadů, jež mohou vykonávat agendu ověřování, prostřednictvím této novely přistoupilo.

Naopak Obecní úřad Pivkovice z Jihočeského kraje požádal o vyřazení z uvedeného seznamu. Po doporučení tohoto kroku jak Krajským úřadem Jihočeského kraje, tak i Městským úřadem Vodňany ministerstvo této žádosti vyhovělo.

Novela své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze