Novela vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 280/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle Ministerstva vnitra bylo hlavním cílem této novely vyhlášky provádějící zákon o ověřování zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách. Důvodová zpráva upřesňuje, že se změny týkají zejména ustanovení o postupu vidimace listiny, která je výstupem z automatizované autorizované konverze dokumentů, způsobu vyznačení ověřovací doložky na listině, způsobu provádění oprav v ověřovací doložce, technického způsobu vedení ověřovací knihy či ustanovení o úpravách ověřovací doložky pro vidimaci, ale také vzoru úvodního listu ověřovací knihy, vzoru listu podpisových vzorů či vzoru tiskopisu ověřovací knihy.

Za příčinu potřeby novelizace realizované právě publikovanou vyhláškou je označován dosavadní stav, kdy při absenci právní úpravy v oblasti technického způsobu vedení ověřovacích knih mělo doposud docházet k odlišným postupům jednotlivých úřadů provádějících ověřování. Pro zajištění jednotného výkonu agendy ověřování se tak jevilo jako nezbytné tyto postupy sjednotit. Promítnuty však mají být také další dílčí změny, jejichž potřeba měla vyvstat z dosavadní aplikační praxe ověřujících osob, stejně tak jako z kontrolní a metodické činnosti Ministerstva vnitra a krajských úřadů.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 21. 11. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři