Novela vyhlášky o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 317/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Zdroj: https://shimlaw.ca/wp-content/uploads/2018/12/notarization-in-calgary.jpg
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra k této novele o bezmála pěti desítkách změnových bodů stručně vysvětluje, že jejím cílem je do seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci obsaženého v příloze č. 1 novelizované vyhlášky doplnit 47 dalších obecních úřadů a 4 naopak z tohoto seznamu vyřadit. 

Jak upřesňuje důvodová zpráva, jde přitom o reakci ministerstva na požadavky jednotlivých obecních úřadů, které měly zájem agendu ověřování podle zákona o ověřování vykonávat. Tyto obecní úřady byly do vyhlášky zahrnuty na základě své žádosti a doporučení příslušného krajského úřadu a příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to po prověření, zda jsou k provádění ověřování splněny materiálně technické a personální podmínky (včetně legalizace elektronického podpisu).

Zohledněny byly rovněž požadavky čtveřice obecních úřadů o vyřazení ze seznamu obecních úřadů provádějících ověřování, s čímž příslušné krajské úřady i obecní úřady obcí s rozšířenou působností souhlasily.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články