Novela vyhlášky o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Dnem 22. 11. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 227/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Finanční trh
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka vysvětluje, že tato novela vyhlášky provádějící zákon o podnikání na kapitálovém trhu byla zpracována v rámci řádné transpozice evropské směrnice 2021/1269, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů. V reakci na změnu unijního práva tedy také novelou dochází k začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů.

Důvodová zpráva pak přibližuje, že novelizovanou vyhláškou č. 308/2017 Sb. byla do českého právního řádu transponována ustanovení směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), a to pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod. Ta byla změněna směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269, kterou se mění směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti do povinností při řízení produktů. Obsahem novelizační směrnice bylo doplnění povinností při řízení produktů o povinnost zohledňovat faktory udržitelnosti, což bylo sekundárně nutné promítnout rovněž do českého vnitrostátního právního řádu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články