Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 445/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím této rozsáhlé novely přistupuje ke změnám v právní úpravě podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice či podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu, k posunu přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady, k vypuštění limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a opravě limitu pro sumu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání či k pokusu o vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů.

U některých pravidel vymezených v dosavadním znění vyhlášky se mělo ukázat, že pro povinné osoby nebylo možné se jim ve vymezeném přechodném období přizpůsobit, u některých dalších se pak mělo podařit prokázat, že zpřísnění požadavků s ohledem na předběžnou opatrnost není nezbytné; šlo rovněž o chyby v psaní. Některá z takto stanovených pravidel tak mohla mít, pokud by ke změně nedošlo, od počátku tohoto roku na povinné osoby nepřiměřené dopady, a to například pro průmyslové podniky, jež s ohledem na probíhající ekonomickou krizi v současné době procházejí již tak velmi složitým obdobím, přičemž se mohlo jednat o dopady ekonomicky velice významné. Dle ministerstva ovšem některá předmětná ustanovení nebylo v dosavadní podobě nutné z hlediska ochrany životního prostředí v tak krátkém přechodném období realizovat, případně je, s ohledem na nová zjištění, není nutné realizovat vůbec.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články