Novela vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky

Dne 21. 3. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 63/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra vysvětluje, že novela je reakcí na novelizaci nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 62/2022 Sb., jejímž cílem je sloučení oboru státní služby Lékařská posudková služba v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí s oborem státní služby Nepojistné sociální dávkové systémy ve stejné gesci a zúžení oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků s tím, že jeho obsahem napříště budou toliko organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců. 

S tím souvisejícím deklarovaným cílem aktuálně publikované novely tedy bylo v návaznosti na tyto změny aktualizovat přílohu č. 1 vyhlášky, která se týká tvorby zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky, a v příloze č. 2 aktualizovat v návaznosti na změny právní úpravy a vyhodnocení požadavků aplikační praxe služebních úřadů výčet mezinárodních smluv, právních předpisů, služebních předpisů, usnesení vlády a jiných dokumentů a požadavků, jejichž znalost je v rámci zvláštní části úřednické zkoušky v jednotlivých oborech státní služby ověřována.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 4. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články