Novela vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Dne 14. 7. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 313/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela o bezmála stovce změnových bodů je projevem transpozice evropské prováděcí směrnice 2020/177, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

Důvodová zpráva totiž vysvětluje, že celá oblast oběhu osiva a sadby a registrace odrůd je v rámci Evropské unie upravena ve směrnicích, které jednotlivé členské státy transponují do svých národních právních úprav. Výjimkou je problematika chmele, která je upravena pouze v národních předpisech. Proto bylo potřeba také požadavky nové směrnice do aktuálně novelizované vyhlášky promítnout, přičemž v důsledku téhož bude dotčena rovněž právní úprava představovaná vyhláškou o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, stejně tak jako vyhláškou o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Nová vyhláška rovněž reaguje na terminologické změny typů směsí osiv obsažené v poslední novele zákona o oběhu osiva a sadby, jež byla aktuálně schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem a čeká na podpis prezidenta a jejíž publikaci ve Sbírce zákonů tak lze v brzké době očekávat. Úpravy, jež novela zákona přinese, byly zpracovány s cílem změnit názvy směsí osiv tak, aby byly lépe srozumitelné a zároveň lépe odpovídaly jejich využití v zemědělské praxi, stejně tak jako evropským směrnicím.   

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 15. 7. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři