Novela vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Dne 9.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 103/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

První z novelizovaných vyhlášek byla v roce 2011 doplněna o nový odstavec 5 § 1. Jeho část týkající se platnosti doporučení návrhu na úpravy ve vzdělávání byla, dle důvodové zprávy, předmětem častých dotazů a sporných výkladů. Podle opakovaných sdělení přestavitelů Asociace pracovníků speciálně pedagogických center a Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden vedla k neúměrné zátěži školských poradenských zařízení a k omezení přímých intervenčních služeb ve školách a rodinách klientů speciálně pedagogických center. V neposlední řadě byla také spojena s traumatizací dítěte s postižením a jeho rodiny, a to zejména z důvodu neustálého potvrzování nepříznivého, ale setrvalého stavu souvisejícího se zdravotním postižením. Odborníci poukazovali na to, že diagnostika dítěte by měla být prováděna pouze v odůvodněných případech a nikoliv plošně, neboť vyšetření dítěte pro něj může být velkou psychickou zátěží. Proto byla přijata změna daného ustanovení v tom smyslu, že zde bude jednoznačně dán prostor poradenským pracovníkům k uplatňování odborného hlediska při volbě potřebných a efektivních postupů při diagnostice. Zároveň má být jasně stanoveno, že v případě žáků vzdělávajících se podle vzdělávacího programu upraveného pro žáky s lehkým mentálním postižením je platnost doporučení k zařazení platné po dobu nejvýše jednoho roku.

Pokud jde o druhou z novelizovaných vyhlášek, ta umožňuje vzdělávat ve škole, třídě nebo skupině pro postižené žáky také žáka se zdravotním znevýhodněním, pokud v základní škole „celkově selhává“, nebo žáka sociálně znevýhodněného na dobu do pěti měsíců. Dle Ministerstva školství však lze pochybovat, zda může být několikaměsíčním pobytem ve speciální škole vyrovnáno „celkové selhání“ žáka, jehož jediným handicapem je například nepodnětné rodinné prostředí. Navíc byla Česká republika již několikrát kritizována za diskriminační přístup ke vzdělání, čehož asi nejznámějším projevem byl výrok rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. Nyní se tak Ministerstvo školství snaží zavést další z opatření, jež by měla efektivním způsobem bránit jakýmkoliv formám možné segregace a umožnit přísnější kontrolu a metodické vedení na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného procesu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články