Novela vyhlášky o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Dnem 12. 8. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 229/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Armáda, ozbrojené složky
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že tato novela o šestici změnových bodů byla Ministerstvem obrany zpracována v souvislosti s potřebou zajistit soulad s nařízením vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Ministerstvo nevidělo důvod, aby bodové ohodnocení bylo pro vojáky odlišné.

Doposud totiž byly při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění vojáků způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání podle novelizované vyhlášky vypláceny částky na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku, přičemž hodnota 1 bodu činila 250 Kč. S počátkem tohoto roku však nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, přičemž tato novela nově pro civilní sektor upravila hodnotu jednoho bodu tak, aby hodnota odpovídala 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Ministerstvo obrany vnímalo, že za takového stavu byli vojáci oproti civilnímu sektoru de facto diskriminováni, a zpracovalo tedy aktuální novelu, jež má v tomto ohledu vojákům zajistit podmínky s civilním sektorem shodné. 

Dalším deklarovaným důvodem pak byla nutnost zajistit soulad znění příloh č. 2 a 4 novelizované vyhlášky s nařízením vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Ve vztahu k nové položce seznamu nemocí z povolání, a sice chronickému onemocnění bederní páteře způsobenému dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací, bylo potřeba stanovit počet bodů pro ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pro předmětnou nemoc z povolání také pokud jde o vojáky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články