Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 452/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Pracovnělékařské prohlídky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví vysvětluje, že novela byla zpracována za účelem odstranění aplikačních nedostatků u vstupních, periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování vstupních a periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky je přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik, a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články