Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 30. 6. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 302/2020 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Energetický regulační úřad k této rozsáhlé novele o bezmála stovce změnových bodů upřesňuje, že byla přijata především za účelem upravit postupy související s registrací odběrných a předávacích míst a postupy pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku. 

Důvodová zpráva pak deklaruje další dílčí cíle novelizace definované na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, stejně tak jako na základě vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem zamezení výkladových nejasností a sjednocení postupů tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Sem patří například úprava postupu předávání údajů z dvoustranných ochodů ve stavu nouze, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek ve stavu nouze, úprava postupu při předkládání žádosti o zkrácení a prodloužení dodávky nebo úprava postupu při podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo u nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami.  

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 7. 2020.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články