Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 17. 3. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 125/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
energie senát ochrana zákazníka
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Energetický regulační úřad k této rozsáhlé novele o více než stovce změnových bodů stručně sděluje, že byla přijata především s cílem upravit registrace odběrných a předávacích míst a tzv. výrobce první kategorie, stejně tak jako uvést znění novelizované vyhlášky do souladu s novou vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, účinnou od počátku tohoto roku. Ruku v ruce s tím má dojít ke zpřesnění některých novelizovanou vyhláškou stanovených postupů. 

Důvodová zpráva pak podrobněji popisuje, že jde obecně o reflexi změn, jež na trhu s elektřinou probíhají. Na nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny je, dle ní, potřeba reagovat a žádoucím způsobem modifikovat regulatorní prostředí především pokud jde o stanovení pravidel fungování trhu. Aktuálně prováděné změny se pak konkrétně mají týkat právní úpravy registrace odběrných a předávacích míst, rezervace kapacity, typů měření elektřiny či stanovení ceny regulační energie pro účely vyhodnocování odchylek, ale také postupu pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, rozsahu předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky, postupu pro volbu a změnu dodavatele elektřiny, postupu předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb, postupu přístupu k přenosové a distribuční soustavě, postupu pro rezervaci kapacity a postupu pro zajištění dodávky dodavatelem poslední instance.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2022, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení nabývajících své účinnosti dnem 1. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články