Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dnem 17. 1. 2024 své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou celé řady ze svých ustanovení, vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 6/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o bezmála devíti desítkách změnových bodů vysvětluje, že novela reflektuje změny, ke kterým na trhu s elektřinou došlo, ať již jde o nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, o nové aktéry na trhu s elektřinou či o skutečnost, že se z národních trhů s elektřinou stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto, ale i mnohých dalších jiných faktorů se relevantní regulatorní prostředí mění a je tak nutné úpravou právních předpisů permanentně reagovat. Deklarovaným obecným cílem tedy bylo upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice.

Změny se konkrétně týkají například oblasti systému zúčtování odchylek, měření s pokročilými funkcemi měření a zpracování dat, tzv. AMM (automated metering management), tarifní struktury, kdy změny vycházejí z Koncepce propojení nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změnu v regulovaných cenách a tarifech, která definuje základní cíle pro nastavení ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny, registrace předávacího místa výrobny provozované v režimu zákazníka či požadavků na odečet.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články