Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 156/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že Energetický regulační úřad změnami ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou realizovanými touto novelou reaguje primárně na změny vyplývající z novely energetického zákona publikované pod č. 469/2023 Sb., když je s ohledem na rozšíření zmocnění v § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona nově upravována oblast sdílení elektřiny, zranitelného zákazníka a dynamického určení ceny elektřiny. Reflektováno je rovněž zavedení ceny za provoz nesíťové infrastruktury, stejně tak jako jsou zahrnuty dílčí úpravy zpřesňující některé již vyhláškou zavedené postupy. 

Deklarovaným primárním cílem novely tedy je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona. Zaváděny jsou například nové postupy v oblasti sdílení elektřiny, informování o tzv. určeném odběrném místě zranitelného zákazníka, dynamického určení ceny za dodávku elektřiny či ceny za provoz nesíťové infrastruktury.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články