Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 326/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Energetický regulační úřad k této rozsáhlé novele o bezmála stovce změnových bodů přistoupil z řady důvodů, jež upřesňuje v důvodové zprávě. Zmiňuje například úpravu postupů a termínů pro přístup k přepravní soustavě v návaznosti na povinnost zřídit virtuální propojovací body, aktualizaci postupů pro vyrovnávání přepravní soustavy, úpravu mechanismu stanovení normálové teploty či pravidel pro přístup k zásobníkům plynu, ale také změny v informování zákazníka o termínu zahájení dodávky novým dodavatelem po realizované změně dodavatele.

Záměrem úřadu přitom bylo nastavit postupy a termíny tak, aby byl jednak umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, a dále, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem nebo k ohrožení zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky. Stejně tak mý být zajištěno, aby nedošlo k nárůstu cen pro zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady. Úřad rovněž připomíná důslednou reflexi požadavku na dodržování práv zákazníků (spotřebitelů) jakožto jediné skupiny, jež nemá k dispozici právní a administrativní aparát, který by hájil výhradně její zájmy. Dle úřadu by s novelou nemělo dojít ke změně principů postupů a nastavení termínů, na nichž je fungování trhu s plynem v České republice založeno.

Vyhláška své účinnosti nabyla, ovšem s řadou výjimek, dnem 1. 1. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články