Novela vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška č. 348/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství k této novele o bezmála čtyřech desítkách změnových bodů stručně přibližuje, že byla přijata s cílem přizpůsobit text vyhlášky novelizovanému znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Šlo přitom o novelu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 366/2021 Sb.

Důvodová zpráva poté rozvádí, že k této změně a doplnění dosavadní právní úpravy předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče dochází v důsledku výše uvedené novely zákona o návykových látkách, jež, mimo jiné, vyňala některé prvky právní úpravy předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek ze zákona o léčivech a vložila je do zákona o návykových látkách; této změně pak odpovídá rovněž úprava příslušných zmocňovacích ustanovení, na což bylo potřeba v prováděcím právním předpise reagovat. 

Dalším cílem pak bylo přizpůsobit znění vyhlášky novým právním předpisům Evropské unie z této oblasti. Jde konkrétně o nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o nařízení 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články