Novela vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní dopravu

Dnem 1. 11. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 309/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy k této krátké novele o jediném změnovém bodu stručně sděluje, že byla přijata s cílem zohlednit ve vyhlášce drobnou změnu v zákoně o dráhách jakožto v předpisu vyšší právní síly, k níž došlo prostřednictvím zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 303/2023 Sb. 

Důvodová zpráva pak blíže vysvětluje, že § 36 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách zakotvoval povinnost dopravce provozujícího veřejnou drážní dopravu provozovat veřejnou drážní osobní nebo nákladní dopravu podle jízdního řádu a tarifu a předem vyhlášených smluvních přepravních podmínek v Přepravním a tarifním věstníku. Bylo tedy dáno, že smluvní přepravní podmínky budou vyhlášeny v Přepravním a tarifním věstníku, čemuž odpovídala i prováděcí právní úprava prezentovaná právě novelizovanou vyhláškou.

Jelikož však vázanost povinnosti dopravce provozovat veřejnou drážní osobní nebo nákladní dopravu podle předem vyhlášených smluvních přepravních podmínek na jejich vyhlášení v Přepravním a tarifním věstníku byla s popsanou novelou zákona o dráhách opuštěna, bylo nutné tuto změnu reflektovat též v právě novelizované vyhlášce, a to konkrétně v jejím § 49 odst. 1. Ten stanoví, že dopravce vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím dálkový přístup, s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nově však již bez povinnosti jejich vyhlášení v případě veřejné drážní osobní dopravy v Přepravním a tarifním věstníku.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články