Novela vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 222/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství k této krátké novele o trojici změnových bodů stručně vysvětluje, že byla zpracována za účelem přechodného zrušení právní úpravy označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy.

Důvodová zpráva upřesňuje, že byla připravena k provedení zákona o rostlinolékařské péči v souvislosti s přehodnocením platné, avšak dosud neúčinné právní úpravy, jež obsahovala ustanovení o označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin tzv. 2D kódy. Po rozsáhlé odborné diskusi Ministerstvo zemědělství totiž dospělo k závěru, že je nezbytné, aby problematika označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy byla komplexně upravena v rámci zákona o rostlinolékařské péči. Navíc bylo rozhodnuto, že povinnost označování 2D kódy se bude týkat pouze přípravků pro profesionální uživatele, nikoliv tedy přípravků pro neprofesionální uživatele ani pomocných prostředků. Aktuálně je v legislativním procesu novela výše zmíněného zákona o rostlinolékařské péči, jež má, mimo jiné, zavést komplexní systém dohledatelnosti v rámci distribučního řetězce, včetně datového úložiště. 

Dosavadní velmi obecná a v praxi obtížně uchopitelná úprava v aktuálně novelizované vyhlášce má být proto zrušena s tím, že Ministerstvo zemědělství v návaznosti na plánovanou novou zákonnou úpravu označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy připravuje komplexní novelu, jíž bude vyhláška č. 132/2018 Sb. doplněna o nezbytné technické podrobnosti tak, jak předpokládají nově připravovaná zákonná zmocnění.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články