Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Dne 30. 8. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 216/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak vysvětluje důvodová zpráva, tato novela o bezmála čtyřech desítkách změnových bodů především provádí nová zmocnění doplněná do zákona o ochraně ovzduší jeho novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 172/2018 Sb. Konkrétně jde o úpravu tzv. referenčního finančního limitu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, či o novou úpravu rozsahu údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje, které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (tzv. ISPOP). Doplněno je také několik dalších dílčích změn vycházejících například z přijetí závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) ve smyslu evropské směrnice 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, ale také změn, jejichž potřeba vyplynula z dosavadní aplikační praxe.

Vyhláška své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu