Novela vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 159/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy je tato novela o bezmála třech desítkách změnových bodů projevem implementace evropské směrnice 2019/514, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely, do českého právního řádu. Předmětem novely přitom mají být dílčí změny v seznamu vojenského materiálu, jenž je, v souladu se zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, stanoven na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie v příloze č. 1 novelizované vyhlášky. Tento společný seznam je pravidelně v rámci Evropské unie revidován a zpřesňován s ohledem na požadavky a aktuální vývoj v dané oblasti. Dochází například k doplnění nově kontrolovaných položek či k upřesnění a doplnění stávajících položek, jež podléhají licenčnímu režimu. Tyto revize se samozřejmě následně promítají rovněž do příslušné vnitrostátní právní úpravy.

Díky daným upřesněním v seznamu vojenského materiálu je očekáván pozitivní dopad spočívající v tom, že právní úprava bude pro podnikatele působící v příslušné oblasti jasnější a srozumitelnější.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 5. 7. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články