Menu

Změny v legislativě

Novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar23.01.2018
Mgr. Martin Glogar23.01.2018

Dne 21. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 456/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy upřesňuje, že poté, co na základě novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel publikované ve Sbírce zákonů pod č. 199/2017 Sb. již řidičský průkaz nebude obsahovat údaj o obci obvyklého bydliště na území České republiky, bylo potřeba v tomto smyslu upravit také podzákonnou právní úpravu, a to ať již jde o výslovné vyjmutí tohoto údaje z úvodního ustanovení vyhlášky, či o úpravu vzoru řidičského průkazu. Novela má rovněž v reakci na rozšíření údajů vedených v registru řidičů upravovat výčet údajů, které jsou vedeny v evidenční kartě řidiče, ať již jde o digitalizovanou fotografii či digitalizovaný podpis, stejně tak jako přinést nový vzor mezinárodního řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu, a to v návaznosti na novelizaci dané úmluvy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018, dvě z jejích ustanovení ovšem nabyla své účinnosti již dnem 1. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři