Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 329/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Jde o rozsáhlou novelu o bezmála stovce změnových bodů, jíž Ministerstvo financí jednak zřizuje nové jednotky třídění, jednak některé zrušuje. Dle důvodové zprávy je však hlavní změnou oddělení náhrad za újmu, kterou způsobil její plátce, a náhrad za újmu, kterou nezpůsobil. Tím se má členění výdajů přiblížit systematice, jež platí v účetnictví.

Další změny pak mají představovat, jako obvykle, zpřesnění náplní rozpočtových položek, ke kterým dochází zejména na základě dotazů a podnětů předložených většinou elektronickou poštou rozpočtáři a účetními, kteří s rozpočtovou skladbou pracují, a na základě následných konzultací s nimi. Zohledněny rovněž mají být požadavky na řešení problémů rozpočtové skladby předložené v úředním styku. Pracovní náročnost evidence by změnami zvýšena být neměla.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články