Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů

Dne 30. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 400/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodem, proč Ministerstvo životního prostředí k novelizaci přistoupilo, je potřeba promítnout dále do právního řádu změny, které s účinností k počátku tohoto roku přinesla novela zákona o obalech publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 149/2017 Sb. Zmíněnou novelou zákona bylo, dle důvodové zprávy, zavedeno ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva. Stalo se tak ve snaze sjednotit způsob ohlašování údajů z evidence obalů pro všechny povinné osoby podle zákona o obalech, a to jak pro samostatně plnící povinné osoby, tak pro autorizované obalové společnosti. To má rovněž zajistit potřebné shromažďování souhrnných údajů v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady v informačním systému odpadového hospodářství (ISOH).

V návaznosti na to jsou pak aktuální novelou do prováděcí vyhlášky vkládána ustanovení, kterými se stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a způsobů jejich využití, stejně tak jako rozsah ohlašovaných údajů z této evidence pro autorizovanou společnost. Nemělo by se však jednat o zásadní změnu rozsahu ohlašování údajů z evidence autorizované obalové osoby. Další změny pak mají odstraňovat některé nedostatky v jednotlivých přílohách vyhlášky, jež byly při aplikaci vyhlášky identifikovány.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články