Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

Dne 21. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 206/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva dopravy je hlavním důvodem novelizace této vyhlášky potřeba reagovat na novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 193/2018 Sb. V ní šlo primárně o transpozici tří evropských směrnic, konkrétně směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a směrnice 2015/719, kterou se mění směrnice, jíž se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. V souvislosti s těmito změnami bylo nutné upravit rovněž podzákonnou prováděcí právní úpravu.

Vyhláška své účinnosti nabyla společně se zmíněnou novelou zákona, tedy dnem 1. 10. 2018.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články