Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

Dne 21. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 206/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva dopravy je hlavním důvodem novelizace této vyhlášky potřeba reagovat na novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 193/2018 Sb. V ní šlo primárně o transpozici tří evropských směrnic, konkrétně směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a směrnice 2015/719, kterou se mění směrnice, jíž se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. V souvislosti s těmito změnami bylo nutné upravit rovněž podzákonnou prováděcí právní úpravu.

Vyhláška své účinnosti nabyla společně se zmíněnou novelou zákona, tedy dnem 1. 10. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze