Novela vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

Dne 18.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 110/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy jsou hlavním důvodem zpracování této novely nové výsledky výzkumu a vývoje v dané oblasti, které si v praxi vyžádají změnu používaných technologií. Současná technologie větracího zařízení již totiž, podle Českého báňského úřadu, neodpovídá ani praktickým požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ani nejnovějším vědeckým poznatkům. Cílem je dosáhnout v příslušné legislativní úpravě plné shody s výsledky výzkumu a vývoje v oblasti separátního větrání v plynujících dolech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články