Menu

Změny v legislativě

Novela vyhlášky o skladování výbušnin

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar29.01.2017
Mgr. Martin Glogar29.01.2017

Dne 25.1.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 12/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Deklarovanou snahou Českého báňského úřadu je prostřednictvím této novely čítající více než tři desítky změnových bodů lépe provázat právní předpisy upravující skladování střeliva, munice, pyrotechnických výrobků a výbušnin civilními subjekty.

Změny úřad činí v návaznosti na novelu zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 451/2016 Sb. Novelizovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu a bylo tak potřeba uvést ji s jeho novelizovanou podobou do souladu. Jde rovněž o reakci na poznatky z aplikační praxe při výkonu vrchního dozoru orgánů státní báňské správy nad nakládáním s výbušninami. Dle důvodové zprávy dosavadní znění umožňovalo různý výklad ustanovení vztahujících se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti od skladovaných výbušnin, vybavenosti skladu a třídění výbušnin, respektive některé dozorované subjekty dovozovaly ze znění předpisu nepřesný výklad. Proto má novela upřesnit požadavky vztahující se k výpočtu bezpečnostní vzdálenosti tak, aby byl stanoven jednoznačný postup pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti a jednoznačné požadavky na vybavenost skladu. Další drobné změny pak reagují na zrušení některých českých technických norem, respektive na jejich nahrazení normami novými, a na používání dnes již překonané terminologie.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři