Novela vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Dne 4.6.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 97/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví dle svých slov k novelizaci vyhlášky přistoupilo proto, aby upřesnilo a blíže specifikovalo některá ustanovení, která po provedení transpozice evropské směrnice 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání na základě zkušeností z praxe vyhodnotilo jako nejednoznačně formulované. Mělo se totiž ukázat, že dosavadní právní úprava nebyla, co se týče některých ustanovení, zcela souladná se zákonem o ochraně veřejného zdraví ve znění aktuálních novelizací. Tento nedostatek by měl být aktuálně publikovanou rozsáhlou novelou čítající rovnou stovku změn nyní odstraněn.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 19.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články