Novela vyhlášky o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Dne 23.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 91/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla přijata především z toho důvodu, aby bylo učiněno zadost transpozici evropské směrnice 2013/57/EU ze dne 20.11.2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.

Předmětná evropská právní úprava si, dle důvodové zprávy, klade za cíl zajistit, aby odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem Společenství pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin. A protože obě zmíněné instituce od doby poslední novelizace uvedených směrnic přijaly nové zásady a protokoly nebo jejich revize pro více druhů, byly zmíněné směrnice směrnicí 2013/57/EU novelizovány. To se muselo rovněž promítnout do právního řádu České republiky.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články