Novela vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 318/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Digitální a informační agentura k této novele o půl druhé desítce změnových bodů přibližuje, že byla zpracována v souvislosti s nutností reagovat na vývoj informačních a komunikačních technologií a aktuální bezpečnostní hrozby. 

Důvodová zpráva rozvádí, že dochází rozšíření výčtu přípustných formátů datové zprávy, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 novelizované vyhlášky, o nové formáty ZIP, ASiC, multimediální soubory z rodiny MP4 a JSON, k navýšení maximální velikosti datové zprávy na 100 MB, ke stanovení požadavků na bezpečnostní heslo či ke zobecnění případů, ve kterých je správce informačního systému datových schránek oprávněn nepřijmout k odeslání datovou zprávu.

Jak důvodová zpráva rovněž vysvětluje, například nemožnost zasílat datové zprávy v nových formátech a s dostatečnou velikostí by se mohla v budoucnu stát limitujícím faktorem v postupující elektronizaci agend a při komunikaci veřejnosti s veřejným sektorem, přičemž možnost zasílat datové zprávy o velikosti až 100 MB a ve formátu ZIP má uspokojit dlouhodobou poptávku držitelů datových schránek typicky ve stavebním a územním řízení či v režimu veřejných zakázek. Rovněž požadavek na rozšíření množiny povolených formátů o formáty nové vyvolaly praktické potřeby uživatelů, stejně tak jako snaha o omezení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti. Veškeré změny mají v konečném důsledku podstatně rozšířit možnosti využití systému datových schránek a eliminovat zákonem nepodporované způsoby doručování objemných podkladů prostřednictvím alternativních poskytovatelů služeb. 

Změny v úpravě institutu nepřijetí k odeslání datové zprávy správcem byla zavedena z důvodu možnosti vyloučit zprávy, jež by mohly narušit dostupnost, důvěrnost a integritu informačního systému datových schránek nebo jiného informačního systému a informací v nich obsažených. Cílem přitom je poskytnout správci, resp. provozovateli informačního systému datových schránek funkční nástroj, jak adekvátně předcházet a reagovat na již vzniklá ohrožení bezpečnosti, dostupnosti a funkčnosti informačního systému datových schránek a jiných informačních systémů veřejné správy ze strany osob, které využívají datovou schránku k tzv. denial - of-service (DoS) útokům.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články