Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Dne 4. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 403/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele novely, je důvodem pro její přijetí potřeba reflektovat změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017, jež mají vliv na průměrné základní ceny zemědělských pozemků. Jde o více než půl druhé stovky katastrálních území, u nichž byla průměrná základní cena zemědělských pozemků změněna, a to z důvodu aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek, stejně tak jako z důvodu změny výměr zemědělské půdy vedených v katastru nemovitostí.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze