Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Dne 13. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 288/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva zemědělství, zpracovatele této každoročně připravované novely, je důvodem pro její přijetí potřeba reflektovat věcné změny některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2017 a první poloviny roku 2018, jež mají vliv na jejich průměrné základní ceny.

Jde o více než stovku katastrálních území, u nichž byla průměrná základní cena zemědělských pozemků změněna, a to z několika důvodů. Jedním z nich je aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek, k čemuž, dle důvodové zprávy, dochází zejména celkovým zpřesněním bonitačního mapování zvýšením míry podrobnosti terénního průzkumu, ale také v důsledku upřesnění svažitosti a expozice terénu, zohledněním vlivu degradace půd, změnou hloubky a skeletovosti půdy a podobně. Dalším z důvodů změn uvedených cen zemědělských pozemků bylo rovněž sloučení některých katastrálních území či změny výměr zemědělské půdy vedených v katastru nemovitostí. Jednomu nově vzniklému katastrálnímu území byla navíc průměrná cena zemědělských pozemků přiřazena.

Důvodová zpráva dále upřesňuje, že průměrná základní cena zemědělského pozemku v daném katastrálním území je stanovena jako vážený aritmetický průměr základních cen zemědělských pozemků zjištěných podle BPEJ tak, jak byly zjištěny a zaneseny do mapového souboru vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a do Celostátní databáze BPEJ.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články