Novela vyhlášky o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Dne 5. 4. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 95/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že bylo potřeba tuto krátkou novelu o jediném změnovém bodu zpracovat v návaznosti na novelu zákona o střetu zájmů publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 112/2018 Sb., respektive na změny, jež zákon přináší s účinností k 1. 6. 2019. Na jejich základě totiž bylo Ministerstvu spravedlnosti umožněno využívat údaje z katastru nemovitostí již v okamžiku přijímání a evidence oznámení učiněných veřejnými funkcionáři. Tomu bylo potřeba přizpůsobit také podzákonnou právní úpravu, čehož má být dosaženo právě publikovanou novelou.

Ta své účinnosti nabývá rovněž dnem 1. 6. 2019.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze