Novela vyhlášky o stavu nouze v plynárenství

Dnem 15. 2. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 37/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Novela vyhlášky o druzích ropy a skladbě ropných produktů
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu k okolnostem přijetí této rozsáhlé novely o bezmála pěti desítkách změnových bodů vysvětluje, že vzhledem k aktuálním rizikům týkajícím se dodávek plynu do Evropy a reálnosti toho, že by mohla být dodávka plynu z Ruské federace do Evropské unie omezena či dlouhodoběji zastavena, čímž by na evropském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy, bylo nutné upravit režim omezování a přerušování spotřeby plynu ve stavech nouze tak, aby mohl být i v krizových situacích co nejdéle, pokud to situace na plynárenské soustavě dovolí, zajištěn v České republice provoz výrobních firem a společností. Při jejich odstavování by navíc, díky právě popisované novelizaci, nemělo v důsledku stanoveného postupu docházet k takovým škodám na technologickém zařízení zákazníka, které by neumožnily následné obnovení výroby.

Důvodová zpráva přitom popisuje, že na situaci do jisté míry reagovala již předchozí novela provedená vyhláškou č. 224/2022 Sb., která však v omezeném čase musela prioritně řešit především téma využití nasmlouvané kapacity zásobníků plynu, respektive odebrání této kapacity v případě jejího nevyužívání. Nezbyl tak, pokud jde o ni, dostatečný časový prostor pro rozsáhlejší úpravy vlastního omezování či přerušování spotřeby plynu, v důsledku čehož vyhláška o stavu nouze v plynárenství byla, v dosavadním znění, stále výrazně více efektivní při řešení případů krátkodobé plynárenské krize, nicméně zde byl předpoklad, že by se její uplatnění při dlouhodobějším nedostatku plynu poměrně negativně promítlo zejména do fungování průmyslových podniků. Proto bylo přistoupeno k její další novele aktuálně nabývající své účinnosti. Veškeré změny, které přináší, by měly celkově přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články