Novela vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Dnem 20. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 102/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví k této krátké novele o jediném změnovém bodu stručně vysvětluje, že jí aktualizuje postupy při nařizování izolací u osob s prokázaným onemocněním COVID-19, a to tak, aby se již izolace nenařizovala obligatorně u všech nemocných, ale pouze u těch, u nichž pro tento postup budou na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik dány důvody.

Důvodová zpráva pak podrobněji popisuje, že zatímco novelizovaná vyhláška v dosavadní podobě ve své příloze v článku 5 odst. 5 stanovovala obligatorní povinnost nařízení izolace všem osobám, u kterých byl potvrzen pozitivní výsledek vyšetření k detekci nákazy SARS-CoV-2, nově je tato povinnost zúžena na okruh osob, u nichž jsou, na základě výsledků hodnocení zdravotních rizik, zjištěny epidemiologické souvislosti korespondující se zvýšeným rizikem dalšího šíření nemoci COVID-19 osobou, u které je posuzována nutnost izolace. Tímto krokem má být reflektován globální vývoj epidemiologické situace u onemocnění COVID-19, jež oproti období, kdy byla vyhláška přijata, doznala zásadních změn. Tyto změny mají spočívat především v kontinuálním snižovaní úrovně vnímavosti populace k nákaze SARS-CoV-2 v důsledku narůstajícího počtu osob očkovaných proti COVID-19, z důvodu zvyšující se promořenosti populace po překonání nemoci, nezřídka opakovaném, a v neposlední řadě i díky včasnějšímu zavedení cílených a sofistikovanějších protiepidemických opatření při vzniku ohnisek COVID-19.

Cílem novely tedy je omezit dopady obligatorně nařizované izolace na sociálně společenské interakce dotčených osob a tím i na fungování celé společnosti včetně snížení vynakládání souvisejících finančních prostředků a redukce administrativní zátěže dotčenými subjekty.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články