Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 275/2023 Sb. publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely vysvětluje, že vyhláškou stanovené parametry bylo, s ohledem na aktuální situaci na trhu, žádoucí navýšit tak, aby ve vazbě na plnění cílů České republiky docházelo k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Navýšené hodnoty technicko-ekonomických parametrů totiž mají vést ke zvýšení podpory pro podporované zdroje energie, na které se bude vztahovat podpora v roce 2024.

Zmíněna rovněž byla nezbytnost reagovat na změny zákona o podporovaných zdrojích energie, stejně tak jako deklarována účelnost zohlednit dopady nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, jež pro jednotlivé roky definuje podporované kapacity a upřesňuje, pro které podporované zdroje energie musí Energetický regulační úřad na základě klíčových vstupů definovaných vyhláškou stanovit provozní podporu cenovým rozhodnutím.

Vyhláška své účinnosti částečně nabyla dnem 15. 9. 2023, částečně jí nabude dnem 1. 1. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články