Novela vyhlášky o technických silničních kontrolách

Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 207/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách).

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o rozsáhlou a velmi podrobnou novelu, která byla zpracována v reakci na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů opět pod č. 193/2018 Sb. V zákoně jí byla změněna ustanovení, jež se týkají technické silniční kontroly a dále oblasti provádění kontroly umístění, upevnění nebo zajištění nákladu a technické podmínky pro hodnocení jejího výsledku.

Obecně jde, dle Ministerstva dopravy, opět o jeden z projevů transpozice tří evropských směrnic, konkrétně směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, směrnice 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a směrnice 2015/719, kterou se mění směrnice, jíž se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz. Také jim a změnám, které v souvislosti s nimi přinesla novela zmíněného zákona, bylo nutné prováděcí právní úpravu přizpůsobit. V důvodové zprávě je jako zásadní deklarován cíl doplnit předmět úpravy o oblast technických podmínek pro hodnocení výsledku technické silniční kontroly, stanovit technické požadavky na mobilní kontrolní jednotku, a především nově stanovit rozsah a způsob provádění technických silničních kontrol a zabezpečení nákladu.

Vyhláška své účinnosti nabyla společně se zmíněnou novelou zákona, tedy dnem 1. 10. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři