Novela vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Dne 13.3.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 36/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela dle důvodové zprávy především reaguje na potřebu naplnit zmocnění dané § 184 odst. 2 školského zákona a upravit výši odměny předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky a předsedů zkušebních komisí pro absolutorium v konzervatoři. Ta totiž doposud nebyla prováděcím právním předpisem stanovena, neboť až do novely zákona publikované pod č. 370/2012 Sb. bránilo vydání vyhlášky chybné zmocňovací ustanovení. Nárok na odměnu však těmto osobám školský zákon přiznává, proto byla doposud výše odměny a pravidla jejího poskytování alespoň odvozována analogií iuris z vyhlášky č. 177/2009 Sb. Nyní již bude jejich odměňování výslovně upraveno. Nově má být zkušební komisi také umožněno, aby žákovi, jehož omluvu nepřítomnosti uzná, stanovila nový termín jednotlivé zkoušky ještě v příslušném školním roce. Cílem je, aby měl žák možnost vykonat závěrečnou zkoušku a ukončit vzdělávání v řádném termínu. Doposud totiž, pokud se žák z objektivních důvodů nemohl na zkoušku dostavit, mu sice omluva byla uznána, náhradní termín mu ale mohl být stanoven až na září, případně prosinec. Ze závažných organizačních důvodů bude taktéž ředitel školy oprávněn změnit pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky, což dá ředitelům škol do rukou možnost okamžitě reagovat na vyskytnuvší se krizovou situaci. Veškeré změny jsou vedeny snahou pokrýt situace, které se, dle zkušeností z praxe, objevovaly a na které legislativní úprava neumožňovala adekvátně reagovat.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.3.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články