Novela vyhlášky o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Dne 30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 354/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o rozsáhlou novelu o bezmála stovce změnových bodů, jež byla přijata v návaznosti na změny, které v zákoně o bankách, v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu provedl novelizační zákon publikovaný ve shodné částce Sbírky zákonů pod č. 353/2021 Sb. Ty souvisí především s implementací evropské legislativy představované v tomto případě směrnicí 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu (tzv. „CRD V“), a nařízením 2019/876, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (tzv. „CRR II“).   

Vyhláška své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou dvou ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu