Menu

Změny v legislativě

Novela vyhlášky o výši paušální částky nákladů řízení

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar20.04.2017
Mgr. Martin Glogar20.04.2017

Dne 7.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 112/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novelou je upravována výše paušální částky nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, ve zvláště složitých případech nebo pokud byl přibrán znalec dle § 6 odst. 2 novelizované vyhlášky. Částky jsou upravovány tak, aby odpovídaly částkám uvedeným aktuálně ve vyhlášce č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění po novele provedené vyhláškou č. 214/2016 Sb. Ta paušální částky náhrady nákladů v řízeních o přestupcích, byl-li přibrán znalec, zvyšovala. Vyhláška stanovící paušální částku nákladů řízení o přestupcích se však s účinností nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k počátku července tohoto roku zruší, přičemž paušální částka náhrady nákladů řízení o přestupku se má poté řídit obecnou úpravou dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. Proto je potřeba danou vyhlášku upravit a zajistit tak kontinuitu příslušné právní úpravy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři