Novela vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Dnem 17. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 271/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Do novelizované vyhlášky především vkládá nové ustanovení upravující poskytování informace o vyúčtování. Jde přitom o zajištění transpozice institutu informace o vyúčtování, jenž je projevem tzv. zimního balíčku přijatého na úrovni Evropské unie a jehož součástí jsou, mimo jiné, dvě směrnice, které zakotvení informace o vyúčtování požadují. Konkrétně jde o směrnici 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnici 2018/2002 kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Důvodová zpráva vysvětluje, že příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu a termínů poskytování informace o vyúčtování dodávek elektřiny a tepelné energie, bylo nutné do českého právního řádu transponovat. Vyhláška o vyúčtování byla v roce 2021 vydána nově, ale pro začlenění informace o vyúčtování nebylo v energetickém zákoně odpovídající zmocnění. To bylo do energetického zákona doplněno novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 362/2021 Sb.

Energetický regulační úřad tedy skutečnost, že nutnost zakotvení informace o vyúčtování přímo souvisí s nutností úpravy interních fakturačních a zákaznických IT systémů dotčených účastníků trhu s energiemi, reflektoval. Jak vysvětluje, ke změnám však přistoupil nejen s cílem, aby zákazníci mohli lépe regulovat svoji spotřebu energie, a to zvýšením informační základny ohledně jejich spotřeby energií, ale i z důvodu, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná o implementační předpis, kde není dána možnost diskrece požadavků práva EU.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články