Novela vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Dne 11. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 175/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je cílem této novely o třináctce změnových bodů především přesně transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Ta sice již měla být takto transponována novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání provedenou s účinností od 1. 1. 2013 zákonem č. 359/2012 Sb. a s tím souvisejícími prováděcími právními předpisy, Evropská komise však v roce 2017 zahájila s Českou republikou formální řízení, v jehož rámci vytýkala nesprávné provedení této směrnice v českém vnitrostátním právním řádu. Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo zemědělství k dalším změnám prováděným právě publikovanou novelou. Ty se mají týkat ustanovení upravujících obsah kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat, a to v souladu s požadavky Evropské komise.

Důvodová zpráva doplňuje, že nad rámec již uvedeného bylo dalšími cíli aktuální novely upravit požadavky na kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat tak, aby požadavky kladené na jejich konání nebyly stejně přísné a stejně administrativně náročné, jako je tomu u kurzů pro získání této odborné způsobilosti, dále upravit vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností, a nakonec upravit znění § 9 odst. 4 vyhlášky tak, aby odpovídalo praktickým zkušenostem ze zkoušek v odborných kurzech pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články