Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Dne 8. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 416/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je hlavním cílem této relativně rozsáhlé novely upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření, a to s ohledem na praktické poznatky, jež byly získány z dosavadního fungování systému. Zpřesněním pravidel mají být nastaveny podmínky pro využívání příslušných finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému podpůrných opatření, jenž měl pomoci vyrovnat příležitosti dětí, žáků a studentů hospodárným a cíleným využitím finančních prostředků státního rozpočtu. První rok implementace měl totiž poukázat na skutečnost, že zcela zřetelně převažují poskytnutá personální podpůrná opatření. Pokud jde o asistenta pedagoga, mělo se ukázat, že v řadě případů není zajištěna účelnost této pozice na škole. Proto ministerstvo přichází s úpravami, jež by do finančních prostředků vynakládaných na asistenty pedagoga měly vnést jakousi vnitřní diferenciaci.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze