Novela vyhlášky o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob

Dne 20.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 171/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy byla novela zpracováno především proto, aby byl v podzákonné rovině příslušně zohledněn zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi. Ten byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 135/2014 Sb. a je jím realizována transpozice evropské směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (tzv. „CRD IV“) a adaptace právního řádu na evropské nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (tzv. „CRR“). Novela má rovněž adekvátně reagovat například na nový zákon o obchodních korporacích, na jím nově zavedenou terminologii a také skutečnost, že již nerozlišuje mezi tzv. faktickým a smluvním koncernem a nepoužívá pojem ovládací smlouva, nebo na změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2014.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články