Menu

Změny v legislativě

Novela vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar18.02.2018
Mgr. Martin Glogar18.02.2018

Dne 7. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 19/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy byla vyhláška připravena především v souvislosti s novelou veterinárního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 302/2017 Sb. a účinnou od 1. 11. 2017, jež, vedle mnohého dalšího, významnou měrou rozšířila rozsah legálních odborných veterinárních úkonů chovatelů hospodářských zvířat. Novela vyhlášky má pak stanovit podrobnosti k provádění některých odborných veterinárních úkonů za podmínek vymezených zákonem přímo chovatelem. Tato změna je reakcí na požadavky chovatelů hospodářských zvířat, kteří poukazovali na běžnou praxi v řadě zemí Evropské unie, kde je chovateli umožněno, za splnění konkrétních podmínek, provádět některé odborné veterinární úkony na hospodářství, ve kterém chová svá hospodářská zvířata.

Vedle toho vyhláška upravuje podrobnosti institutu prohlížitele včelstev, který přinesla opět výše uvedená novela veterinárního zákona, a to z důvodu účinnějšího bránění nebezpečným nákazám včel, kdy bylo pro krajské veterinární správy velice složité zajistit prohlídku včelstev na stanovištích a v ochranných pásmech. Institut má umožnit rychlejší provádění prohlídek včelstev, což může výrazně snížit riziko dalšího šíření nákazy do okolí. K odhalení dalších případných ohnisek nákazy prohlížiteli včelstev totiž bude moci dojít mnohem dříve, než tomu bylo doposud.

Změn však vyhláška přináší více. Všechny mají také vést ke snížení finanční zátěže chovatelů, čehož má být dosaženo právě především umožněním chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 22. 2. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři