Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Dne 5. 5. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 181/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Hlavním cílem Ministerstva vnitra bylo prostřednictvím této novely změnit vzory lékařského posudku v příloze vyhlášky tak, aby zde byl prostor pro odůvodnění posudkového závěru, a dále reagovat na některé požadavky bezpečnostních sborů. 

Důvodová zpráva podrobněji vysvětluje, že jde o reakci na praktické potřeby služebních funkcionářů bezpečnostních sborů a posudkových lékařů v rámci rozhodování ve věcech služebního poměru, kde je jedním z nezbytných podkladů pro rozhodování lékařský posudek hodnotící zdravotní způsobilost uchazeče o služební místo, resp. příslušníka ve služebním poměru. Nezbytnou náležitostí lékařského posudku totiž je i přezkoumatelné odůvodnění, jak má vyplývat nejen z obecných principů odůvodňování posudků či odborných vyjádření určených pro potřeby rozhodování orgánů veřejné moci, ale i z judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2013, č. j. 6 Ads 19/2013 – 35, a ze dne 6.3.2020, č.j. 5 As 188/2019-33). 

Jak je v důvodové zprávě rozvedeno, služební funkcionář si jako správní orgán nemůže sám učinit úsudek o odborné otázce, jíž posouzení zdravotního stavu je. Proto posudek, na jehož základě je činěno rozhodnutí, musí být úplný, přesvědčivý a srozumitelný a měl by se vypořádat se všemi rozhodujícími skutečnostmi. Posudkový závěr musí být zdůvodněn tak, aby byl přesvědčivý pro služebního funkcionáře i pro soud, který nemá příslušné odborné lékařské znalosti. Teprve rozhodnutí služebního funkcionáře je však následně soudně přezkoumatelné, nicméně jeho nezbytným předpokladem (jakkoliv rozhoduje správní orgán a nikoliv posudkový lékař) je právě přezkoumatelný lékařský posudek.

Tyto požadavky byly již od roku 2013 promítnuty do vyhlášky o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. V případě vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech se tak však nestalo, což má být napraveno aktuální novelizací. Zohledňovat má rovněž praktické potřeby při rozhodování ve služebních věcech například pokud jde o určení zdravotní způsobilosti s určitým omezením či zvláštním požadavkem, reagovat má také na novelizaci nařízení stanovícího katalog prací v bezpečnostních sborech.

Novelizační vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu