Novela vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění (územních) rozpočtů

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 160/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo financí vysvětluje, že novelou reaguje na požadavek detailního sledování příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu, jakými jsou např. migrační krize, pandemie a živelné pohromy, v třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Aktuálnost tohoto požadavku má v současné době souviset s vyčíslením poskytnuté pomoci Ukrajině a zejména jejímu obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině za územní rozpočty.

Jak ministerstvo popisuje, je schopno vyčíslit výdaje související s Ukrajinou za územní rozpočty již nyní, ale pouze za cenu omezení třídění příjmů a výdajů podle odvětví (např. vzdělávání, doprava, zdravotnictví, bezpečnost, sociální věci atd.) pouze na jedno odvětví (paragraf) 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, což však není standartní postup podle vyhlášky o rozpočtové skladbě, a je tak omezen detail třídění příjmů a výdajů. V rámci aktuální situace navíc vzešel požadavek na sledování příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině také podle odvětví, do nějž jsou výdaje realizovány. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články