Novela vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 222/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu o jediném změnovém bodě. Jejím prostřednictvím Ministerstvo vnitra na základě podnětu Ministerstva financí vypouští interní audit z okruhu správních činností, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků totiž územnímu samosprávnému celku ukládá povinnost zajišťovat správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Prováděcím právním předpisem je v tomto případě právě novelizovaná vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Ta v § 1 a podrobněji pak ve své příloze vymezuje konkrétní správní činnosti, na jejichž vykonávání se tato povinnost váže. Tak tomu doposud bylo také v případě interního auditu. Úředník, který vykonává činnost interního auditu, tedy doposud měl povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Úředníkem se přitom, dle důvodové zprávy, rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do úřadu daného územního samosprávného celku. Osoba, která úředníkem není, povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost nemá. Podle zákona o finanční kontrole zajišťuje interní audit uvnitř orgánu veřejné správy funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur.

Důvodová zpráva dále upřesňuje, že v případě obce musí být útvar interního auditu nebo interní auditor přímo podřízen starostovi, přičemž zákon o finanční kontrole nestanoví, zda osoby vykonávající činnost interního auditu musí být u územních samosprávných celků zařazeny do úřadu územního samosprávného celku či nikoliv. Pro výkon činnosti interního auditora přitom není podle Ministerstva financí, které je věcným gestorem zákona o finanční kontrole, podstatné, zda je či není úředníkem podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. V praxi územních samosprávných celků má být přitom běžné jak zařazení interního auditora do úřadu územního samosprávného celku, tak zařazení mimo strukturu úřadu. Za takové situace zmíněná ministerstva nepovažovala za důvodné, aby předpokladem pro výkon činnosti interního auditora bylo prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle právě novelizované vyhlášky.

Aktuálně publikovaná vyhláška, jež jí v tomto smyslu novelizuje, své účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři