Novela vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dne 15.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 85/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

K novelizaci vyhlášky Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra přistoupilo, aby učinilo zadost povinnosti implementovat do českého právního řádu evropskou směrnici 2014/18/EU ze dne 29.1.2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. V rámci Přílohy č. 1 je aktualizován podrobný seznam materiálu, který je pro účely zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem považován za vojenský materiál obecněji specifikovaný v § 5 tohoto zákona, upřesňuje se rovněž rozsah informace o využívání licence definovaný v Příloze č. 7 novelizované vyhlášky.

Dle § 17 zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem je totiž každá právnická osoba, jíž byla udělena licence k provádění určitého obchodu s vojenským materiálem, povinna pravidelně informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu o jejím využívání. Nyní dochází ke změnám co se rozsahu takových povinně poskytovaných informací týče.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 17.5.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články