Novela vyhlášky provádějící zákon o centrální evidenci účtů

Dne 14. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 163/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka k této novele o tuctu změnových bodů vysvětluje, že byla přijata jako potřebná reakce na změny a nové požadavky, jež přinesla novela zákona o centrální evidenci účtů publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 527/2020 Sb., a to především pokud jde o rozšíření okruhu osob povinných zasílat do centrální evidence účtů stanovené údaje, stejně tak jako o rozšíření samotných do centrální evidence účtů zapisovaných údajů. Zmíněná novela zákona byla přitom vypracována v návaznosti na transpozici tzv. V. AML směrnice, tedy evropské směrnice 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, do českého právního řádu, nicméně reflektuje rovněž požadavky předchozí IV. AML směrnice. 

Důvodová zpráva k povaze předmětné centrální evidence účtů osvětluje, že je centrální databází základních informací o účtech vedených úvěrovými institucemi pro jejich klienty, tedy pro fyzické nebo právnické osoby či jiná právní uspořádání bez právní subjektivity, přičemž jejím provozovatelem je Česká národní banka. Jejím účelem je podpořit činnost Finančního analytického úřadu, orgánů činných v trestním řízení, zpravodajských služeb, Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky, když oprávněným žadatelům na základě jejich žádostí poskytuje přehled účtů, které jsou vedeny u úvěrových institucí v České republice k osobám, jež jsou předmětem jejich zájmu při výkonu jejich působnosti.

Doposud byly v centrální evidenci účtů vedeny určité konkrétně vymezené údaje, jež jsou úvěrovými institucemi zasílány České národní bance na pravidelné denní bázi, přičemž výše zmíněné orgány veřejné moci je mohou požadovat v rozsahu, ve kterém jsou k nim oprávněny přistupovat podle jiného právního předpisu. V rámci zákonné úpravy však došlo ke změnám spočívajícím jak v rozšíření okruhu osob povinných do centrální evidence účtů stanovené údaje zasílat, tak k rozšíření okruhu zapisovaných údajů. Na tyto změny pak bylo potřeba reagovat rovněž na podzákonné úrovni, čemuž Česká národní banka učinila zadost výše zmíněnou novelizační vyhláškou.

Ta své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu