Novela vyhlášky provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Dne 6. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu a je reakcí Ministerstva vnitra na evropské nařízení 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Důvodová zpráva vysvětluje, že z široké působnosti tohoto nařízení je pro české matriční právo relevantní nový institut vícejazyčných standardních formulářů připojovaných k matričním a jiným dokladům vydaným orgány členského státu. Hlavním účelem těchto formulářů by mělo být usnadnění pochopení obsahu veřejných listin, k nimž jsou přikládány, stejně tak jako omezení potřeby překladů. Formulář přitom nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Listiny by měly být osvobozeny od jakékoliv formy vyššího ověření.

Vydávání formulářů bylo potřeba jednak zapracovat do stávajícího zákona o matrikách, jehož novela byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována pod č. 279/2019 Sb., v návaznosti na to však bylo rovněž nutné, po doplnění zákonného zmocnění, aby prováděcí právní předpis stanovil způsob označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. Jde tedy o stanovení způsobu označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s příslušnými dokumenty, jež je realizováno touto právě publikovanou novelou stanovící technické podrobnosti spojení tohoto vícejazyčného standardního formuláře s vlastním dokladem vydaným matričním úřadem.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 21. 11. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři